Projecten


Door op de foto's te klikken opent u beschrijvingen van enkele veldwerkprojecten van Sialtech.
Milieu: Bodemonderzoek staalfabrieken Charleroi (België)
Waterbodem: Honderden boringen in de Maas
Waterbodem: Boren in de haven van Edam
Archeologie: Onderzoek Hanzelijn
Geotechniek: Boringen Noord/Zuidlijn Amsterdam
Milieu: Bodemonderzoek in Enköping (Zweden)
Hydrologie: Aanleg van monitoringsnetwerk in Utrecht
Overige diensten: Installatie van extractiefilters in Zwevegem (België)
Overige diensten: Bodeminjectie in Oporto (Portugal)
Milieu: Due Diligence onderzoek in Pumbal (Portugal)
Waterbodem: Boren in de slotgracht van Slot Loevestein
Waterbodem: Maasvlakte
Milieu: bodemonderzoek in Cluj Napoca (Roemenië)
Waterbodem: Baggeronderzoek Vecht
Waterbodem: Ruimte voor de Rivier: onderzoek uiterwaarden Deventer
Waterbodem: Aanleg van kademuur in Amazonehaven Maasvlakte
Waterbodem: Baggeren in de Beneluxhaven
Waterbodem: zandwinput
Waterbodem: Havengebied Rotterdam
Archeologie: Veldwerk Denemarken
Grondwatermonitoring Nedereindse Plas
Milieu: project Lepelaar Muiderberg
Waterbodemonderzoek: Antea Group en Sialtech samen succesvol