Sialtech voert grootschalige waterbodemonderzoeken uit in havengebied Rotterdam


11/02/15

De eerste maanden van 2015 is Sialtech, in samenwerking met Tauw, druk bezig met het uitvoeren van een aantal zeer grootschalige waterbodemonderzoeken in het Rotterdamse Havengebied. Deze projecten vallen onder een driejarig raamcontract dat Sialtech samen met Tauw in de wacht heeft gesleept voor het Havenbedrijf Rotterdam.

 

“Bedrijven in de Rotterdamse havens en de zeehavens van Dordrecht en Vlaardingen moeten in de nabije toekomst bereikbaar blijven voor steeds grotere schepen met meer diepgang”, weet Harold Uittenbosch, bedrijfsleider en projectmanager bij Sialtech. “Om dit te realiseren investeert Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren onder andere in het grondig uitbaggeren van de bestaande havengebieden. De afgelopen weken heeft Sialtech samen met Tauw baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van het project ‘Buoys and Dolphins’, dat voorziet in de realisatie van verschillende ‘ship to ship transfers’ in het Havengebied. Door in totaal 22 ‘ship to ship transfers’ te realiseren, wordt de afmeertijd van schepen verkort en de milieulast aan de kade verlaagd.”

 

Met de recente afronding van deze baggerwerkzaamheden houdt de aanwezigheid van Sialtech in het Rotterdamse Havengebied echter niet op. “Momenteel zijn we bezig met het bemonsteren van de Nieuwe Waterweg en de Botlekhaven”, licht Uittenbosch een ander groot project nader toe. Het betreft een grote klus, waarbij we gedurende een aantal weken twee werkschepen tegelijkertijd onderzoek laten uitvoeren. Naast de afstemming tussen het beleid, de beoogde afzet en de praktische uitvoering spelen ook factoren als weersomstandigheden, getijdenwerking, scheepvaart en de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven een belangrijke rol.”

 


Terug naar het overzicht...