Sialtech schaft Horiba multiparameter meetsets aan


23/05/12

Sialtech heeft recent een aantal Horiba multiparameter meetsets aangeschaft om te voldoen aan de nieuwe eisen voor het nemen van grondwatermonsters, die per 1 oktober voor de meeste situaties verplicht worden. Sialtech is actief betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe bemonsteringsrichtlijn via het lidmaatschap van de NEN-commissie Veldwerk en als lid/voorzitter van de sectie Meten van het SIKB. Verder is onze veldmedewerker Jan Willem Spelt betrokken geweest bij de praktijktest die onder leiding van de NEN-commissie Veldwerk is uitgevoerd. Daarnaast zorgt Jan Willem Spelt binnen Sialtech voor de opleiding van veldmedewerkers die grondwatermonsters gaan nemen volgens de nieuwe richtlijnen. Met de aanschaf van de Horiba multiparameter meetsets en de opleiding van medewerkers kan Sialtech voldoen aan de nieuwe interpretaties die aan de BRL/AS SIKB 2000 zijn toegevoegd om het werken volgens NEN 5744:2011 mogelijk te maken. Van 1 april tot 1 oktober is er een overgangsperiode, waarin ook nog volgens het ‘oude’ SIKB-protocol 2002 gewerkt mag worden. Na 1 oktober is het werken volgens de nieuwe interpretaties verplicht.

 

Nieuwe eisen

De nieuwe interpretaties stellen onder andere nieuwe eisen aan de informatie waarover de monsternemer moet beschikken. Zo moet de monsternemer onder meer voor aanvang van het werk het doel van de bemonstering kennen. Daarbij is het in elk geval van belang om de doelen te onderscheiden waarvoor de nieuwe eisen níét gelden: monitoring van de grondwaterkwaliteit binnen een provinciaal of landelijk meetnet grondwaterkwaliteit en monitoring bij ondergrondse opslagtanks in het kader van een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of het Activiteitenbesluit. Op het nemen van grondwatermonsters binnen de provinciale en landelijke meetnetten voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit zijn de bepalingen uit NTA 8017 (‘Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit’) van toepassing. Voor elk ander doel wordt een serie eisen van toepassing, bijvoorbeeld het voorpompen met laag debiet en het meten van troebelheid tijdens het voorpompen.


Terug naar het overzicht...