Sialtech op de Deense televisie


16/05/12

Aan de Deense kant van de nieuw te bouwen Fehmarnbelt-tunnel tussen Denemarken en Duitsland voert Sialtech archeologisch veldwerk uit. Op de plaats van de nog aan te leggen ondergrondse en bovengrondse infrastructuur zal Sialtech duizend archeologische boringen verrichten tot circa zes meter diepte. De boorkernen van de bodemmonsters zullen een diameter van zeven centimeter hebben en kunnen, afhankelijk van de mogelijkheid om met de boorinstallatie onaangeroerde bodemlagen te bereiken, een lengte hebben van 4,0 meter. Deze methode is eerder al toegepast bij afgedamde gebieden in Nederland. Zie eerder gepubliceerd nieuwsbericht voor meer informatie.

 


Terug naar het overzicht...