Sialtech ontvangt CO2-Prestatieladder certificaat


26/04/16

Met trots kan Sialtech melden dat zij sinds 19 april 2016 gecertificeerd is op trede 3 van de CO2 prestatieladder V3.0.

Aangezien Sialtech reeds enkele jaren haar CO2 emissies publiceert in een sociaal jaarverslag was het aanvragen van een CO2 trede certificaat voor ons een logische stap.  

Kijk op http://sialtech-europe.nl duurzaamheid voor meer informatie aangaande ons CO2 reductieplan en ons sociaal jaarverslag (CSR Report).

Een tweede uitvloeisel van ons sociaal jaarverslag is de wens om een ISO 26000 zelfverklaring op te stellen, om ons MVO beleid extra te accentueren. Hiervoor heeft Sialtech een gedragscode opgesteld waaraan al haar medewerkers dienen te voldoen. Deze gedragscode vormt de basis voor de ISO 26000 zelfverklaring.

Voor meer informatie aangaande ons CO2 certificaat en onze vorderingen met betrekking tot ISO 26000:

www.sialtech.nl

r.timmerman@sialtech.nl


Terug naar het overzicht...