Sialtech neemt nieuwe werkboot in gebruik


06/07/12

De Biber is een stalen schip van zestien meter lang dat voorzien is van twee spudpalen en een werkgat in het dek. De spudpalen zorgen ervoor dat de boot geheel stilgelegd kan worden in het water waardoor er veilig in de waterbodem geboord kan worden. Handmatige boringen kunnen op het werkdek worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van mechanische boringen kunnen voor de duwkop van de Biber pontons worden aangebracht waarop een boormachine kan worden geplaatst. De Biber beschikt over apparatuur voor zeer nauwkeurige plaatsbepaling met behulp van 06-GPS satelliettechnieken.

 


Terug naar het overzicht...