Sialtech heeft een oplossing voor elke (water)bodemklus


25/01/13

Sialtech heeft recent een waterbodemonderzoek uitgevoerd in een voormalige zandwinput. In deze circa twintig meter diepe plas is op de bodem een laag grond gestort, waarover een laag folie is aangebracht. Sialtech is gevraagd om met behulp van steekbussen monsters te nemen van de circa vier meter dikke, aangebrachte bodemlaag onder de folie. Omdat de plas niet over water te bereiken was, heeft Sialtech samen met een aannemer door middel van kraanwagens een werkponton en een werkschip over land aangevoerd. Het werkponton werd in de plas opgebouwd, waarna de boorstelling, gereedschappen en het materiaal op het ponton zijn gehesen. Tijdens de werkzaamheden werd een duikteam ingehuurd om het doorboren van de folie gecontroleerd te laten verlopen. Na afloop van de boringen zijn de boorgaten afgestort met zwelklei en is de folie onder water hersteld door het duikteam.

   

Terug naar het overzicht...