Sialtech en Antea Group samen succesvol bij complex waterbodemonderzoek


24/04/14

In opdracht van Antea Group heeft Sialtech eind vorig jaar het veldwerk uitgevoerd voor een asbest- en waterbodemonderzoek in de Oude Rijn. Het betrof een gezamenlijk project van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en het hoogheemraadschap van Rijnland. Met creativiteit en een goede communicatie als onmisbaar ‘gereedschap’, slaagden Sialtech en Antea Group erin om deze belangrijke fase van het complexe project tot volle tevredenheid van alle partijen te voltooien.

 

Het doel van het onderzoek was om te controleren in hoeverre de waterbodem van de Oude Rijn ter hoogte van het voormalige terrein van de Nederlandse Asfaltfabriek (NAF) verontreinigd is met PAK, minerale olie en carbolineum. “De vermoedelijke verontreinigingen zijn ontstaan door de activiteiten van de voormalige fabriek”, vertelt Erik Raben, projectleider bij Antea Group. “Sialtech heeft ter plaatse onderzoek uitgevoerd dat uit drie delen bestond: oeveronderzoek, waterbodemonderzoek en asbestonderzoek. De specifieke kennis en ervaring met grote waterbodemklussen speelden voor Antea Group een belangrijke rol bij de keuze om het veldwerk aan Sialtech over te laten. Daarnaast toonde Sialtech vanaf het offertestadium reeds grote betrokkenheid en gedrevenheid om deze mooie klus binnen te halen.”

 

Organisatievermogen

Met behulp van een kraanschip met werkponton zette Sialtech diverse diepe en ondiepe boringen in de waterbodem van de Oude Rijn. Daarnaast werden met een werkschip en een dichte milieuknijper asbestmonsters genomen, die vervolgens op een andere locatie gezeefd werden. “Het was zeker geen alledaags project qua technische uitvoering, veiligheid en communicatie”, zegt Harold Uittenbosch, die namens Sialtech verantwoordelijk was voor het welslagen van het veldwerk. “De complexiteit van het veldwerk vroeg heel veel van het organisatie- en communicatievermogen van zowel Sialtech als Antea Group. Tijdens het veldwerk moesten de waterwegen bovendien vrij bevaarbaar blijven voor het waterverkeer en ook moest de stank- en geluidsoverlast voor omwonenden tot een minimum beperkt blijven.”

 

Communicatie als pijler

De uitvoering van het veldwerk verliep echter naar volle tevredenheid. “Dat had ook te maken met een stukje creativiteit van Sialtech”, stelt Raben. “Het asbestonderzoek was bijvoorbeeld vrij specialistisch en nog nooit eerder op een dergelijke manier in (verontreinigde) waterbodem uitgevoerd. Verder toonde Sialtech de nodige vindingrijkheid bij het installeren van de monsternameapparatuur en allerlei ander materiaal.” Los van de boringen in het veld was de heldere communicatie tussen Sialtech en Antea Group een voorname pijler voor het succesvol volbrengen van het project. “Bij de uitvoering van een dergelijk complex veldwerkproject is goede communicatie erg belangrijk”, vervolgt Raben. “Daarom hechtte Antea Group er ook veel waarde aan om Sialtech al vanaf het offertestadium actief te betrekken bij het project. Tijdens de uitvoering van het veldwerk fungeerde Sialtech als onze ogen en oren in het veld en verdachte of onveilige omstandigheden werden gelijk gemeld bij Antea Group. Op die manier heeft Sialtech ons voortdurend voorzien van informatie, zodat wij onze opdrachtgever continu tijdig op de hoogte konden stellen.” Dit werd ook door de opdrachtgever van Antea Group als zeer positief ervaren. “Uiteindelijk is het project succesvol en zonder klachten van onze opdrachtgever en omwonenden verlopen, mede door de pro-actieve opstelling van Sialtech”, aldus Raben.

 


Terug naar het overzicht...