Sialtech breidt kennis van archeologisch veldwerk verder uit


13/01/14

Met ingang van januari 2014 heeft Sialtech een fysisch geograaf en KNA senior prospector in dienst: drs. Rinke Timmerman. Voorafgaand aan zijn functie bij Sialtech heeft Rinke tien jaar bij RAAP Archeologisch Adviesbureau gewerkt als senior veldarcheoloog. Rinke heeft ruime ervaring als senior veldarcheoloog in het begeleiden van de uitvoering van archeologische booronderzoeken in Antwerpen, de Flevopolder en diverse andere locaties in Nederland. 

 

Vanaf heden biedt Sialtech u de volgende aanvullende archeologische diensten aan:

  • Combinatie milieu- en archeologisch veldonderzoek met zowel milieutechnische als archeologische boorprofielbeschrijvingen*
  • Archeologisch prospectie veldonderzoek (IVO-O). Dit betreft geen complete rapportage, maar wij kunnen u wel voorzien van een (uitgebreide) veldwerkrapportage, waarin de geologische, bodemkundige en sedimentologische eigenschappen beschreven worden conform de NEN 5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB)*
  • Rapportage paleogeografie, landschapsinterpretatie en eventuele (geo)morfologische kenmerken van het plangebied en de relatie tot een archeologische verwachting*
  • Geologisch onderzoek, voornamelijk beschrijvingen van soft-sediment conform NEN 5104
  • Ondersteuning op het gebied van geologische profielopnames, boorwerk, boorbeschrijvingen en landschapsinterpretaties
  • Inmeten van boorpunten met een GPS-systeem (Sokkia) en het inmeten van archeologische sporen met een (Sokkia) RTS in een proefsleuf of locatie met opgravingen
  • Assistentie bij geofysisch archeologisch onderzoek, voornamelijk weerstandsmetingen

 

*) Voorwaarde is een door een KNA Archeoloog opgesteld Plan van Aanpak (PvA).


Terug naar het overzicht...