Is de vraag om een boormeterprijs wel logisch?


21/03/12

Bij de uitvoering van grondboorwerkzaamheden wordt vrijwel altijd om een prijs per boormeter gevraagd. In plaats van dat het boorbedrijf kan afrekenen op basis van gewerkte uren, kan dit steeds meer alleen op basis van een boormeterprijs. De vraag is of dit wel logisch is. Als je een auto voor onderhoud naar een autogarage brengt, wordt in het algemeen van het garagebedrijf aanvaardt dat het kosten voor de monteur per uur in rekening brengt.

 

In tegenstelling tot autogarages wordt er van veldwerkbureaus wél verwacht dat ze altijd een goede inschatting kunnen maken van de tijd die ze kwijt zijn met hun boorwerkzaamheden. Er wordt zelfs vaak gevraagd om een standaard prijzenlijst voor alle mogelijke boorlocaties. De productie van een boorbedrijf is sterk afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden, die vaak per locatie sterk verschillen (bodem, puin, bestrating, omgeving, wind, regen, vorst, etc.). Dus is een vaste boormeterprijs dan wel logisch?

 

Onderlinge prijsverschillen tussen de verschillende veldwerkbureaus ontstaan vaak door de inschatting van de duur van de boorwerkzaamheden. Een verkeerde tijdsinschatting bij een veldwerkbureau leidt vaak tot spanningen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het project. In het verleden heeft dit soms zelfs geleid tot fraude bij de opdrachtnemer, doordat hij zich als gevolg van een verkeerde inschatting van de duur van de werkzaamheden niet aan alle veldwerkvoorschriften hield. Andersom kan een project soms veel sneller als begroot worden uitgevoerd, waardoor de opdrachtgever juist teveel betaalt.

 

Om dit soort situaties te voorkomen, adviseert Sialtech opdrachtgevers daarom, indien gekozen wordt voor stuksprijzen, om bij een prijsaanvraag niet alleen te vragen naar de stuksprijs, maar ook naar de inschatting van de productie en de uurtarieven van de veldwerkers en het boormaterieel. Op deze manier kunnen deskundige opdrachtgevers zelf afleiden of een aanbieding van een veldwerkbureau/boorbedrijf realistisch is of niet. Waarna ze om een verklaring kunnen vragen bij de veldwerkbureaus die de productie veel hoger of veel lager inschatten dan de meeste andere partijen doen. Met deze verklaringen kunnen opdrachtgevers vervolgens een goede keuze maken om met een veldwerkbureau/boorbedrijf zaken te doen. Voorgaande voorkomt problemen achteraf. Natuurlijk is het ook mogelijk om op basis van gewerkte uren te verrekenen, want waarom zou dit wel gewoon zijn voor autogarages, maar niet voor veldwerkbureaus/boorbedrijven?


Terug naar het overzicht...