Samenwerken in de keten leidt tot betere producten: IT-specialisten bezoeken asbestlocatie


18/11/13

Bij bodemonderzoek is het gebruik van software in het veld common sense. Voor het veldonderzoek naar asbest in de bodem is de software nog ontoereikend. Het moet voldoen aan de eisen van de monsternemer, de adviseur en, last but not least, de onderzoeksnormen. Wareco, I.T. Works en Sialtech gingen daarom gezamenlijk een ochtend het veld in.

 

Plaats van actie was Anna’s Hoeve te Hilversum waar Wareco in samenwerking met veldwerkbureau Sialtech een grootschalig NEN 5707 asbestonderzoek uitvoert. Bij een dergelijk onderzoek moeten veel details worden vastgelegd (formaat sleuf, zeefgewichten, hoeveelheid asbestverdacht materiaal, herkomst van de samengestelde grondmengmonsters, etc). De beschikbare veldwerksoftware voorziet hierin nog niet voldoende, waardoor essentiële onderdelen vergeten kunnen worden. Wareco gebruikt daardoor voor dit onderdeel van bodemonderzoek nog geen veldwerksoftware.

 

Omdat een papieren vastlegging niet meer van deze tijd is, is dit voorgelegd aan I.T. Works en afgesproken om mee te werken aan een verbetering van de Terra Index. Als onderdeel van dit project hebben Glenn Giskus (Sialtech) en Koen Termeer (Wareco) een demonstratie van de werkprocedure gegeven bij het graven van de 250e sleuf in Hilversum. Herry Bruins en Nico Lemaire (I.T. Works) waren beide aangenaam verrast en gesterkt in het voornemen om samen de Terra Index te verbeteren, zodat zonder pen en papier toch een betrouwbaar advies kan worden gegeven.

 

Bron: www.wareco.nl/actueel/nieuwsberichten 


Terug naar het overzicht...