Lidmaatschappen


Sialtech ijvert voor verbetering van de kwaliteit van milieukundig veldwerk. Intern hebben we ons eigen kwaliteitsmanagemetsysteem. Daarnaast zijn we echter ook nog actief binnen diverse organisaties om ook de bedrijfstak als geheel in dit opzicht te stimuleren.

Sialtech is lid van/actief in:

  • Lid: VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek). Henk Nijmeijers, directeur van Sialtech, is voorzitter van de afdeling meten van de VKB
  • Lid: SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer).
 Henk Nijmeijers, directeur van Sialtech, is voorzitter van de sectie meten van de SIKB;
  • Lid: NEN (Nederlands Normalisatie Instituut NEN) subcommissie Veldwerk Bodemonderzoek;
  • Partner: VEB (Belgische Vereniging van erkende bodemdeskundigen)