Geschiedenis


 

Sialtech is in 1992 opgericht door Marijn Rang en Chrit Schouten als voortvloeisel van het eerder door hun opgerichte milieuadviesbureau CSO, dat zij waren begonnen vanuit de toenmalige vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit Utrecht. Chrit Schouten was daar docent en Marijn Rang student. Als milieu- en geotechnisch veldwerkbureau voor CSO startten zij met Sialtech, waarvoor zij een mechanische boorstelling, ‘de Wizard’, aanschaften. Al snel werd Sialtech ook door andere adviesbureaus gevraagd om veldwerkzaamheden te verrichten.

 

In 1999 kwam Henk Nijmeijers, de huidige eigenaar van Sialtech, in dienst bij Sialtech. Henk was in de vijf jaar daarvoor als adviseur werkzaam geweest bij CSO. Onder leiding van Henk Nijmeijers groeide Sialtech snel uit tot marktleider op het gebied van milieutechnisch bodemonderzoek. Onder meer door in 2001 de veldwerkploeg van advies- en ingenieursbureau DHV over te nemen, in 2003 gevolgd door de veldwerkploeg van adviesbureau Chemielinco. In 2008 trok Chrit Schouten zich terug uit het bedrijf en was Marijn sindsdien de enige aandeelhouder en algemeen directeur van Sialtech. In 2011 nam Henk Nijmeijers Sialtech over, waarna het als zelfstandig bedrijf verder ging.

 

Sialtech speelt vanaf de oprichting in 1992 een belangrijke rol in de Nederlandse regelgeving op het gebied van milieukundig veldwerk en is lid van het VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer). Verder is Sialtech voorzitter van de sectie Metingen binnen het SIKB. Het SIKB is opgericht om continu en structureel de richtlijnen van het bodembeheer in Nederland te verbeteren. Ook is Sialtech lid van de NEN-subcommissie Veldwerk.