Diensten


Sialtech kan de hele keten van veldwerkzaamheden uitvoeren voor onderzoek naar de milieuhygische of fysische kwaliteit van land- en waterbodems. Zodoende zijn alle disciplines van (water)bodemonderzoek bij ons te vinden. Het milieukundig veldonderzoek dat we door heel Europa uitvoeren, wordt verricht vanuit onze drie vestigingen in Nederland.  De planning en coördinatie van het veldwerk gebeurt vanuit het hoofdkantoor in Houten.

 

Milieukundig veldwerk

 •   handmatige en mechanische boringen
 •   bemonstering grond
 •   bemonstering grond- en oppervlaktewater
 •   bemonstering bodemlucht
 •   bemonstering m.b.v. Sorbi Sense

Geotechnisch veldwerk

 •   handmatige en mechanische boringen
 •   bemonstering
 •   uitvoering pompproeven

Waterbodemonderzoek

 •   handmatige en mechanische boringen
 •   krib- en walinspecties
 •   bemonstering waterbodem

Bodeminjectie

 •   mechanische boringen
 •   bodeminjectie met hoge drukpompen

Plaatsen van injectie- en pompputten

 •   mechanische boringen

Archeologisch bodemonderzoek

 •   handmatige boringen
 •   mechanische boringen: sonisch en avegaar

Partijbemonstering

 •   handmatige en mechanische boringen

Grondwatermonitoring

 •   aanleg grondwatermeetnetten
 •   grondwatermonstername
 •   installatie van Divers
 •   uitlezen van Divers

Milieukundig begeleiding

 •   in situ bodem- en grondwatersaneringen
 •   ontgraving verontreinigde grond

Asbestonderzoek

 •   asbestherkenning en monstername
 •   begeleiding van asbestsaneringen

Luchtmetingen

 •   metingen van bodem- en omgevingslucht
 •   bemonstering van bodem- en omgevingslucht